Επιδοτούμενο πρόγραμμα - Ψηφιακά εργαλεία ΜΜΕ

Στις 22 Ιουνίου 2022 ξεκινάνε οι αιτήσεις για το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ” (Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων). Σκοπός του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Συνέχεια ανάγνωσης

Τι είναι το SEM

Στην ούσια είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικών δημοπρασιών. Οι μηχανές αναζήτησης έχουν περιορισμένο χώρο διαφημίσεων. Στην ουσία υποβάλλετε μια προσφορά (ανταγωνιστική πάντα αλλά και με υψηλή συνάφεια).

Συνέχεια ανάγνωσης