Μεγάλο πακέτο

21,00 € ανά τεμάχιο
Διάρκεια πακέτου


 

H ελάχιστη παραγγελία είναι 3 μήνες.

 Μεγάλο πακέτο
Χώρος στον δίσκο 1GB
Μηνιαία κίνηση δεδομένων 20.000mb
Εmails 30 POP3 Emails
Βάσεις δεδομένων 5
Ιστοσελίδες (Domains) 5
BACKUP (ημερήσιο/εβδ/αίο/μηνιαίο)  iseeit
Δωρεάν Setup  iseeit
Cpanel σύστημα διαχείρισης λογ/μου**  iseeit
Σύστημα προστασίας από ιούς  iseeit
Php5  iseeit
Αυτόματο firewall  iseeit
Tιμή ανά μήνα (τρίμηνο minimum) 7€
Ετήσια αποπληρωμή 75,6€
Διετής αποπληρωμή 145€

** Για τις δυνατότητες του cpanel πατήστε εδώ