Μεσαίο πακέτο

12,00 € ανά τεμάχιο
Διάρκεια πακέτου


 

H ελάχιστη παραγγελία είναι 3 μήνες.

 Μεσαίο πακέτο
Χώρος στον δίσκο 500mb
Μηνιαία κίνηση δεδομένων 10.000mb
Εmails 10 POP3 Emails
Βάσεις δεδομένων 1
Ιστοσελίδες (Domains) 1
BACKUP (ημερήσιο/εβδ/αίο/μηνιαίο)  iseeit
Δωρεάν Setup  iseeit
Cpanel σύστημα διαχείρισης λογ/μου**  iseeit
Σύστημα προστασίας από ιούς  iseeit
Php5  iseeit
Αυτόματο firewall  iseeit
Tιμή ανά μήνα (τρίμηνο minimum) 4€
Ετήσια αποπληρωμή 43,2€
Διετής αποπληρωμή 82€

** Για τις δυνατότητες του cpanel πατήστε εδώ