Μικρό πακέτο

12,00 € ανά τεμάχιο
Διάρκεια πακέτου


 

H ελάχιστη παραγγελία είναι 12 μήνες.

 Μικρό πακέτο
Χώρος στον δίσκο 100mb
Μηνιαία κίνηση δεδομένων 2.000mb
Εmails 3 POP3 Emails
Βάσεις δεδομένων 0
Ιστοσελίδες (Domains) 1
BACKUP (ημερήσιο/εβδ/αίο/μηνιαίο)  
Δωρεάν Setup  iseeit
Cpanel σύστημα διαχείρισης λογ/μου**  
Σύστημα προστασίας από ιούς  iseeit
Php5  
Αυτόματο firewall  iseeit
Tιμή ανά μήνα (τρίμηνο minimum) 1€
Ετήσια αποπληρωμή 9€
Διετής αποπληρωμή 15€

** Για τις δυνατότητες του cpanel πατήστε εδώ